Ústav zootechniky a zoohygieny

 

Z důvodu rekonstrukce budovy 15 pracovníci přestěhováni :

 

budovu 19 (Prof. Suchý) 

budovu SIC - Děkanát FVHE (H.Šírová)

budovu 14 - 1.p. (Prof. Zapletal, Mgr. Jakešová, MVDr. Kudělková, MVDr. Macháček, MVDr. Šimek, Laboratoř)

 

 

 Výuka

   Seznam předmětů, které ústav zajišťuje (ak. rok 2018 - 2019) (*.doc)

   Přehled monografií

   Přehled vzdělávacích projektů


  
Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

   Garantové projekty

   Přehled expertních studií

 

Užitné vzory

SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I., KROUPA, L. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace oleje a krmného glycerolu. Užitný vzor č. 21486, značka spisu 2010-23214. (MSM 6215712402)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 30637, značka spisu 2017-33554. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31010, značka spisu 2017-33908. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31532, značka spisu 2018-34553. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31533, značka spisu 2018-34559. (NAZV QJ1510136)

 

Certifikované metodiky

SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Využití lupiny ve výživě drůbeže. VFU Brno 2007. 

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., TVRZNÍK, P., LESÁK, J. Zásady výživy Kladrubského koně. VFU Brno 2011.

ZAPLETAL, D., SUCHÝ, P. STRAKOVÁ, E. Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci masa. VFU Brno 2012.

MARADA, P., PODHRÁZSKÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., ŠARAPATKA, B., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VALA, Z., HAVLÍČEK, Z., ERBER, A., CUKOR, J. Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků. MENDELU, 2018.

 

Multimediální učební texty 

- Zootechnika

- Chov zájmových zvířat

- Zemědělská produkce

- Zoohygiena

 

Doporučené studijní materiály

- Přehled doporučené studijní literatury pro předměty vyučované ústavem 

- Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence- MMUP

 

Historie ústavu


Přednosta ústavu

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.


Sekretariát

Hana Šírová


Zaměstnanci

Profesoři
 
Odborní asistenti

Asistenti
 
Laboratoř ústavu


Ostatní pracovníci

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.


Studenti doktorských studijních programů


- prezenční forma

- kombinovaná forma
Ing. Martin Jeřábek
 Za aktualizaci ústavních stránek zodpovídá Hana Šírová.