Aktuality

Všeobecné:

6. 5. 2020

Opatření děkanky FVHE v souvislosti se zajištěním výuky studentů v době mimořádných opatření

Vážené studentky a studenti, vážení vyučující,

v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 491 z 30. 4. 2020 a v souladu s Opatřením rektora VFU Brno ze dne 5. 5. 2020 (č. j. 9110/20/195) bude výuka a ukončení předmětů, dále obhajoby závěrečných prací a státní zkoušky na FVHE probíhat dle upraveného rozpisu výuky ze dne 4. 5. 2020 (Příloha 1) a současně při splnění všech podmínek dále uvedených.

Opatření děkanky

Rozpis výuky 

Seznam předmětů - mimořádný rozvrh

Čestné prohlášení

Evidence přítomnosti osob

 

 


 

31. 1. 2020

Den otevřených dveří 2. termín

Studenti před Ústavem ochrany zvířat a welfare a veřejného veterinárního lékařství

 

 


 

16. 12. 2019

Den otevřených dveří 1. termín

 

 


 

5. 12. 2019

Fakulta získala 1. cenu za nejlepší punč

Fakulta FVHE získala 1. cenu za nejlepší punč. Ochutnávka se konala v jízdárně 4. 12. během Mikulášského odpoledne a rozsvícení vánočního stromu. Organizátorům moc gratulujeme.


 

28. 11. 2019

MiniErasmus na FVHE

Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie probíhal ve dnech 25. - 27. 11. 2019 MiniErasmus. Je to projekt, který se zaměřuje na studenty ze středních škol, kteří by si rádi vyzkoušeli být na pár dní vysokoškolákem. Studenti měli nejvíce zájem o studijní programy Veterinární hygiena a ekologie a Ochrana zvířat a welfare. V pondělí ráno shlédli prezentaci o fakultě, měli prohlídku areálu  a poté už každá skupina měla vytvořený rozvrh podle studijního programu, který trval až do půl třetí. Ve středu před posledním cvičení jsme se se studenty rozloučili a popřáli mnoho štěstí u zkoušek i u těch přijímacích k nám na fakultu. Myslím, že všichni byli nadšení a brzy se vrátí jako naši opravdový studenti.  

 


 

26. 11. 2019

Tradiční setkání představitelů Státní veterinární správy a Vojenského veterinárního ústavu Hlučín se studenty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, které se konalo v pátek 22. listopadu 2019, proběhlo velice úspěšně a v hojném počtu. Tím bych chtěla poděkovat studentům, že si našli čas a zúčastnili se. Studenti se více dozvěděli o možnostech uplatnění v obou organizacích a volných místech. 

 


 

25. 11. 2019

Soutěž o "Nejlepší jednohubku"

Myslím si, že soutěž "O nejlepší jednohubku" dopadla velice dobře, nakonec se zúčastnilo 5 družstev, které byly složené jak ze studentů pregraduálních i postgraduálních a ani učitelé nechyběli. Příchozí, kteří hodnotili jednohubky to vůbec neměli snadné, všechny byli moc dobré, ale nakonec zvítězilo družstvo, které bylo složeno pouze ze dvou studentek DSP studia z Ústavu biologie, s pomazánkou z červené řepy, která byla opravdu výborná. Na závěr moc děkuji všem zúčastněným, kteří se podíleli na chodu soutěže i přednášek, ale i příchozím, kteří pomáhali s hodnocením.

 

 

 


 

15. 11. 2019

Den otevřených dveří 

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie zve všechny zájemce, kteří si chtějí prohlédnout fakultu a areál univerzity. Den otevřených dveří bude 13. prosince v 10:00 v Pavilonu prof. Lenfelda, budova č. 12. Po přednášce bude následovat prohlídka Ústavu hygieny a technologie mléka a areálu univerzity. 

 


 

8. 11. 2019

Soutěž  „O nejlepší jednohubku“

Studentská rada FVHE zve studenty a zaměstnance na odpoledne zajímavých přednášek a zároveň vyhlašuje soutěž  „O nejlepší jednohubku“.

Přihlásit se může každý, kdo si rád zasoutěží a má nějaký zajímavý recept na pomazánku viz pravidla soutěže.

 

 


 

7. 10. 2019 

Setkání členů VetNEST 2019 na půdě VFU Brno

Na VFU Brno proběhlo ve dnech 26. - 27. 9. 2019 setkání členů VetNEST, což je síť evropských veterinárních fakult, které spolupracují na mobilitách studentů a zaměstnanců. Letošní setkání organizovaly fakulty VFU Brno - FVL a FVHE. Výsledkem tohoto pravidelného setkávání je prohloubení spolupráce mezi fakultami v rámci výměny studentů a v pořádání letních škol. Příští setkání VetNEST 2020 bude uspořádáno ve Slovinsku.

 

 

 


 

1. 10. 2019 

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FVHE za studentskou část, které proběhnou ve středu 9. 10.

Seznam zde:


 

27. 9. 2019

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie na Gaudeamu Akadémia v Bratislavě

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie se představila ve dnech 24.- 26. 9. 2019 na veletrhu pomaturitního vzdělávání, který je určen hlavně pro středoškoláky, kteří hledají tu správnou vysokou školu. Na veletrhu se předvedlo 150 vysokých škol ze Slovenska, Česka i zahraničí a přišlo se podívat na 8000 studentů. 

 

 


 

26. 9. 2019

Otevření zrekonstruované budovy č. 25 Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

 

V úterý 24. 9. 2019 se v areálu VFU Brno slavnostně otevírala nově zrekonstruovaná budova Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel. Na otevření nově upravené budovy se podíleli zástupci vedení fakulty společně s pracovníky rektorátu. Toto mimořádné slavností setkání svým zahajovacím proslovem začal rektor univerzity Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, další proslov podporující tuto rekonstrukci jsme vyslechli od paní děkanky Doc. MVDr. Bohuslavy Tremlové, Ph.D., přednosty ústavu Prof. MVDr. Jiřího Pikuli, , Ph.D., Dipl. ECZM a zástupci Ministerstva školství. Po zahájení a přestřižení pásky byla všem umožněna prohlídka celého ústavu. Celá akce byla zakončena výstavou obrazů přednosty ústavu a skvělým rautem.

 

Slavnostní otevření můžete shlédnout i v Událostech regionu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/319281381990924-udalosti-v-regionech/video/721979

 
   
   

 
 
 

 


 

 26.9.2019

Vítání prváků bakalářů 

Pojďte se podívat, jak se celá akce vydařila!

   
   
   
   

 

6.9.2019

Vítání prváků bakalářů 20. 9. 2019 od 14:00 v budově č. 24 SIC

Přijďte se seznámit se spolužáky a zjistit něco více o fakultě. 20. 9. máte jedinečnou možnost. Program zahrnuje prezentaci fakulty, prohlídku areálu, při které se nezapomene ani na knihovnu, aulu, děkanát nebo rektorát. Po cestě vás nemine nějaká ta soutěž a po skončení celé akce vás studenti zavedou poznat taky večerní Brno.
Doufám, že si tuto akci nenecháte ujít!


 

24.8.2019

Vyhlášení doplňujících voleb do studentské části AS FVHE

Akademický senát FVHE VFU Brno vyhlašuje dnem 16. září 2019 doplňující volby zástupců z řad studentů FVHE VFU Brno.
 

12.8.2019

 

 

7.8.2019

Byl prodloužen termín k přihlašování na LH dny a to do konce srpna 2019.


27.5.2019

Témata disertačních prací 2019/2020 s nástupem od října 2019 - I. termín


 

22. 5. 2019

se konala Konference Mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí na Ústavu hygieny a technologie mléka. Konferenci pořádali Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka, Oborová rada pro hygienu a technologii potravin, Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR, Ministerstvo zemědělství a časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa. Přihlásilo se 39 studentů. Byli to studenti z VFU Brno, SVÚ Praha, ZOO Ljubljana, VÚVeL v Brně a UVLF V Košiciach. 

Další informace zde:

Fotografie z konference:

kmvp_(1) kmvp_(2)
kmvp_(3) kmvp_(4)
kmvp_(5) kmvp_(6)
kmvp_(7) kmvp_(8)

 


 

16. - 17. května

Akademičtí pracovníci se účastnili konference XL. Hygiena Alimentorum na Štrbském plese, kterou pořádala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín. 

ha_xl_2019_(1) ha_xl_2019_(2)

ha_xl_2019_(3) ha_xl_2019_(4)


 

6. května

Vážení a milí studenti,
jménem paní doc. Ing., Evy Voslářové, Ph.D. Vás srdečně zveme na přednášky zahraniční lektorky Marty Brščić, DVM, Ph.D. (Department of Animal Medicine, Productionand Health University of Padova, Italy) v předmětu Welfare hospodářských zvířat 7. a 9. května - rozpis je uveden v příloze, všichni zájemci z řad studentů i učitelů jsou vítání.


3. května 2019 Projekt NAZV na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu

V letošním roce byl na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu zahájeno řešení projektu „Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn“, jehož cílem je vytvoření softwaru pro obrazovou analýzu pylových zrn, který bude také sloužit jako atlas českých medů. Spoluřešiteli projektu je VŠCHT v Praze, VUT v Brně a Výzkumný ústav včelařský.


Seminář určený pro odbornou i laickou veřejnost v rámci projektu NAZV

FVHE je spoluřešitel projektu NAZV QK1910100 „Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků“. V rámci projektu se 19.6.2019 na VFU Brno uskuteční seminář určený pro odbornou i laickou veřejnost.


Stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza

Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.- 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020). Organizátorem stáže byl Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu. Tento projekt vznikl pod záštitou Polské národní agentury pro akatdemickou výměnu. Hlavním cílem tohoto programu je popsat kulturní dědictví „malých regionů“, které se dodnes zachovalo v původních živočišných a rostlinných druzích v krajině a představuje jedinečné bohatství a hodnotu. Projekt vypracovává dlouhodobá řešení s ohledem na mezinárodní výzkumnou spolupráci. Projekt má prokázat, že podpora originálních prvků kulturního dědictví může přispět k dynamickému rozvoji nových regionálních produktů.

     


Fotografie Job fair

Fotografie z akcí 2019 - Job fair, den otevřených dveří


Studentka se účastnila debaty u kulatého stolu

Studentka BSP FVHE oboru OZW Soňa Vařachová, se 2. dubna aktivně účastnila Kulatého stolu k tématu Stop sečení srnčat pořádaného pod záštitou ministra zemědělství v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze, kde prezentovala zkušenosti a poznatky získané při zpracovávání své bakalářské práce na téma Negativní dopad mechanizace zemědělství na život zvěře (školitelka Mgr. K. Kobelková, Ph.D. - Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel) - zde - a - zde -


Reportáž o problémech s vlhčenými ubrousky v odpadních vodách

Televize ČT natáčela reportáž o Problémech s vlhčenými ubrousky v odpadních vodách s Mgr. Kobelkovou Kateřinou, Ph.D., která pracuje na Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel jako odborná asistentka - zde- a následně i mnohokrát opakována na ČT24, včetně tohoto doplňujícího článku z reportáže - zde-


Job fair

Fakulta veterinární hygieny a ekologie pořádala 11. dubna Job fair - veletrh pracovních příležitostí pro studenty, kteří se chtějí po studiu věnovat hygieně a technologii potravin. Program viz příloha. Akce měla úspěšný průběh, studenti byli spokojeni, příští rok se akce zopakuje. Foto ve fotogalerii.


Finálový zápas ČR X Finsko v ragby

Studentka DSP FVHE MVDr. Bc. Hana Běhalová se zúčastní finálového zápasu ČR X Finsko v ragby, které se bude konat 16.3.2019 v Praze na plochodrážním stadionu Markéta od 11:00. V tomto zápase se rozhodne o celkovém vítězi Evropského poháru, který český tým ještě nikdy nevyhrál. Přijďte český tým podpořit!!!

 
  • AS FVHE VFU Brno zvolil kandidátku na funkci děkanky FVHE VFU Brno pro funkční období 2018-2022 paní doc. MVDr. Bohuslavu Tremlovou, Ph.D.

 

Studium

Konference:

 

 


Archiv