Časopisy vydávané fakultou FVHE

MASO

 • odborný časopis pro obor zpracování masa
 • vychází v češtině

Předseda: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc (VFU Brno)

Místopředseda: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz (VFU Brno)

Členové:

 • Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, PhD. (VFU Brno)

 • Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. (VŠCHT Praha)

 • Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. (SVS ČR)

 • Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha)

 • MVDr. Josef Brychta, CSc. (SVÚ Jihlava)

 • Ing. Miroslav Jůzl, PhD. (Mendelova univerzita Brno)

 • Ing. Katarina Fašiangová, Ph.D. (Slovenská aliancia moderného obchodu, SAMO)

 • Ing. Ladislav Staruch, Ph.D. (FCHPT STU Bratislava)

 • Ing. Jan Katina (ČSZM Praha)

 • Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)

 • Ing. Pavel Smetana, Ph.D. (Jihočeská univerzita České Budějovice)

 • Ing. Miloš Kavka (SZPI, Brno)

 • Prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU v Nitre)

 • Prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita Brno)

 • Ing. Ondřej Král (Kerry Ingredients and Flavour)

 • Dragan Milićević, DVM, MSc, Ph.D. (Institut of Meat, Hygiene and Technology, Bělehrad)

 

Maso International - Journal of Food Science and Technology

 • vychází od roku 2011, 2x ročně, a v angličtině
 • zaměřeno na vědecké publikace a review z oblasti hygieny a technologie potravin

 

Šéfredaktor: MVDr. Pavla Steinhauserová, Ph.D. pavla@steinhauser.cz

Redaktor: MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA kamenikj@vfu.cz,, MSc. Dani Dordevic, Ph.D. dordevicd@vfu.cz

Redakční rada - předsedkyně: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. steinhauserovai@vfu.cz

Redakční rada:

 • doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
 • prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
 • Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.
 • MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
 • prof. Ing. Luděk Hřivna, Ph.D.
 • doc. Ing. František Buňka, Ph.D.
 • MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
 • prof. Ing. Jozef Golian Ph.D.
 • doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, Ph.D.
 • Dr. med. vet. Thiemo Albert, DVM
 • Ivan Nastasijevic, DVM, MPH, Ph.D.
 • Assoc. Prof. Dr. Eleni Iossifidou
 • prof. Hannu Korkeala, DVM, Ph.D, MSocSci
 • prof. Dr. Rifki Haziroglu

X