Sekce a ústavy Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Nově vzniklé Sekce a ústavy platné od 1. 1. 2020 

 

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijícíh zvířat, zvěře, ryb a včel

2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

2190 - Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

 

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

2410 - Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství

2420 - Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie

 

Sekce hygieny a technologie potravin

2360 - Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie

2210 - Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 

Dřívější Sekce a ústavy platné do 31. 12. 2019

 

Sekce veterinární ekologie a chorob volně žijících zvířat
2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
2190 - Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Sekce živočišné a rostlinné produkce
2220 - Ústav výživy zvířat
2230 - Ústav zootechniky a zoohygieny

Sekce hygieny a technologie potravin živočišného původu

2340 - Ústav hygieny a technologie mléka
2350 - Ústav hygieny a technologie masa

 

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví, ochrany zvířat a welfare

2380 - Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství

2390 - Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

 

Sekce hygieny a technologie potravin rostlinného původu a gastronomie

2240 - Ústav gastronomie

2210 - Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 


 
Mapa VFU - umístění jednotlivých ústavů v areálu univerzity VFU Brno

 

Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře, ryb a včel

Vedoucí sekce: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

 

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat (2150), budova č. 2

10-Literak Přednosta: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.


Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel (2190), budova č. 25

Pikula Přednosta: Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

 


 

Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství

Vedoucí sekce: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
 
05-Vecerek Dočasně pověřený vedením ústavu: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

 

Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie (2420), budova č. 14

 

Dočasně pověřená vedením ústavu:  doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

 

Sekce hygieny a technologie potravin 

 
 
 
 Dočasně pověřená vedením ústavu:  Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.