Porážka jatečných zvířat

Porážka jatečných zvířat je umístěna v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v budově č. 34.

Porážka slouží pro výuku studentů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Hygiena, technologie a ekologie potravin, magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie, v rámci integrované výuky také pro výuku v magisterském studijním programu v oboru Veterinárního lékařství, dále porážka slouží pro výuku studentů doktorského studijního programu zejména v oboru Hygiena  a technologie potravin.

Porážka jatečných zvířat je zdrojem pro získávání biologického materiálu z porážených zvířat, který je využíván také ve výzkumu a další tvůrčí činnosti fakulty.