Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijícíh zvířat, zvěře, ryb a včel

Adresa a kontakt:

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

Tel., fax: +420-5-41562631

budova 2 (zobrazit mapu...)

 

Přednosta ústavu: Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Zástupce přednosty: Prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

Sekretářka: Marta Křenová


 

Akademičtí pracovníci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

 

Odborní a projektoví pracovníci

CEITEC vědečtí pracovníci

Laborantky

Uklízečky

 • KellerováAlena(budovač. 2a22)
 • AndreaSuchyňová(budova č. 2)

Studenti DSP prezenční forma

1. ročník

 • Mgr.SimonaOvčiariková(školitel prof. Likterák)

 • Mgr.MarekDostál(školitel prof. Likterák/Dr.Forejtek)
 • Mgr. Tomáš Nohejl (školitel doc. Dolejská)

2. ročník

 • Mgr. Nikola Kašpárková (školitel doc. Bártová)
 • Mgr. Palkovičová Jana (školitel doc. Dolejská / školitel specialista Mgr. Jamborová)
 • MVDr. Lenka Rozsypalová (školitel prof. Literák)
 • Šišmová Petra, PharmDr. (školitel doc. Dolejská / školitel specialista Mgr. Jamborová) 

3. ročník

 • Mgr. Jaroslav Ondruš (budova č. 22)(školitel prof. Široký)
 • Mgr. Alena Balážová (budova č. 22)(školitel prof. Široký)
 • MVDr. Kristína Zechmeisterová (budova č. 22)(školitel prof. Široký)
 • Mgr. Lucie Ošlejšková (budova č. 2)(školitel doc. Sychra)
 • Mgr. Kristína Nešporová (budova č. 22)(školitelka doc. Dolejská / Mgr. Papoušek)
 • Mgr. Markéta Zelendová (budova č. 22) (školitelka doc. Dolejská)
 • Tarabai Hassan, M.Sc. (budova č. 22)(školitelka doc. Dolejská)
 • MVDr. Pavlína Pittermannová (budova č. 2)(školitel doc. Bártová)

4. ročník

 • Mgr. Branka Bilbija (budova č. 22) (školitel prof. Široký)
 • Mgr. Adam Valček (budova č. 22) (školitelka doc. Dolejská)

5. ročník

 

Studenti DSP kombinovaná forma

4. ročník

 • MVDr. Pavel Kvapil - Ljubljana, Slovinsko (školitel doc. Bártová)
 • MVDr. Eliška Vitásková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)
 • Ing. Lenka Černíková - SVÚ Praha (školitel doc. Bártová)

 

Materiály ke stažení: