Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

Kvůli rekonstrukci ústavu můžete najít zaměstnance v budově č. 32 - Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie, ve 4. patře 

Výuka
   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

 

Výzkum

   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Výukové materiály

Výuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

 

Laboratoř pro vyšetřování potravin č. 1660 akreditovaná ČIA


Přednosta ústavu

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

 

 

Zástupce přednosty

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

 

Sekretariát

Marie Míšková

 

Zaměstnanci

Docenti

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Odborní asistenti

 

Asistenti

 

Studenti doktorských studijních programů

Prezenční forma

Kombinovaná forma

  • MVDr. et Bc. Hana Běhalová
  • Mgr. Radek Horák
  • Mgr. Jan Javorský
  • Mgr. Ludmila Kalčáková (Luňáková)

 

Laboranti

 

Ostatní zaměstananci

Miroslava Koudelková 

 

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Jana Doleželová