Molekulární biologie v hygieně potravin/Molekulárně biologická analýza potravin<br> - magisterský studijní program FVHE

Garant:  Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

 

2018 - neotevřeno

Přednášky LS

  • 01 přednáška 
  • 02 přednáška 
  • 03 přednáška 
  • 04 přednáška 
  • 05 přednáška 
  • 06 přednáška 
  • 07 přednáška

Další materiály

  • Sylabus přednášek - MBHP
  • Sylabus přednášek - MBAP
  • Zkušební otázky