Ornitologie - bakalářský studijní program FVHE

(prezenční forma studia)

Garant:  RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

 

Přednášky - budou zaslány na mail studentům

 

Další materiály

  • Biologie nejčastěji chovaných druhů papoušků (Psittaciformes) v přírodě (IVA 2014 FVHE 2150/053)