ZOOLOGIE

Garant: RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

Přednášky -
budou zaslány na mail studentů

Sylaby, literatura, anotace

  • Sylabus cvičení, přednášek
  • Anotace, podmínky udělení zápočtu
  • Doporučená literatura

Podklady do cvičení

*** INTERAKTIVNÍ POMŮCKA DO ZOOLOGIE ***