Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti zdravotní problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. Zvláštní význam je kladen na výzkum v oblasti zdravotního stavu volně žijících ptáků a volně žijících savců, zejména s důrazem na sledování výskytu původců parazitárních, infekčních i neinfekčních onemocnění těchto živočichů. Jsou využívány molekulárně biologické metody v diagnostice původců onemocnění uvedených volně žijících zvířat.

 • Tým prof. Literáka - v současné době se věnuje genetické struktuře populací dravců, telemetrii dravců a výzkumu šelem.
 • Tým Doc. Širokého - tématem současného studia je cirkulace patogenů přenášených klíšťaty v přírodních ohniscích (v centru pozornosti jsou bakterie Borrelia spp., Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia spp. i protozoa rodu Babesia).
 • Tým Doc. Bártové - se zabýváproblematikou Toxoplasma gondiiNeospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u domácích, volně žijících a zoo zvířat.
 • Tým Doc. Sychry - se v entomologické laboratoři zaměřuje na ektoparazity ptáků.
 • Tým - RNDr. Dolejské - v současné době sleduje výskyt bakterií rezistentních k účinku antibiotik v populacích volně žijících zvířat (komparativně také v populacích domácích zvířat a člověka). Modelově je studována tato problematika na bakteriích Escherichia coli a Enterococcus spp.

Další popis výzkumné činnosti a fotogalerie

 

Výsledky aktuálního výzkumu realizovaného v laboratořích ústavu nejlépe dokumentují recentní publikace v prestižních vědeckých časopisech, jejichž autoři nebo spoluautoři jsou akademickými pracovníky ústavu.

 

Spolupráce

 

doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Česká republika

 • MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. – Oddělení virologie a sérologie, Státní veterinární ústav Praha
 • MVDr. Karol Račka – Oddělení parazitologie, Státní veterinární ústav Jihlava
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav Experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. – Ústav matematiky a statistiky, Masarykova univerzita, Brno
 • MVDr. Roman Vodička - Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 • prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. - Farmaceutická univerzita Karlovy University, Hradec Králové
 • MVDr. Ivan Nágl, Ph.D. – Oddělení patologie a parazitologie, Státní veterinární ústav Praha, Praha

 Zahraničí

 • Francie - Daniel Ajzenberg - CRB Toxoplasma-Laboratoire de Parasitologie, Univerzita Limoges
 • Itálie - Vincenzo Veneziano - Department of Phatology and Animal Health, University of Naples "Federico II"
 • Itálie - Alessandra Piccirillo, Department of Comparative Biomedicine and Food Science, University of Padua
 • Slovinsko - Pavel Kvapil, Zoo Ljubljana
 • USA - Jitender Dubey - Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville Agricultural Research Center, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, BARC-E, Beltsville
 • Afrika - Ali Halajian, DVM, Ph.D. - Department of Biodiversity, School of Molecular and Life Sciences, Faculty of Science and Agriculture, University of Limpopo

 • Afrika - Joshua Kamani, DVM, Ph.D., Parasitology Division, NVRI PMB 01, Vom, Plateau State Nigeria

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Česká republika

 • ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv), Brno
 • Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

Zahraničí

 • Dánsko - Department of Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Kodan
 • Itálie - Department of Infectious, Parasitic and Imunne-mediated Diseases, Istituto Superiore di Sanita, Rim
 • Německo - Institute of Microbiology and Epizootics, Veterinary Faculty, Free University Berlin
 • USA - Veterans Affairs Medical Center and University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota
 • Kanada - Department of Population Medicine, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Guelph, ON

doc. RNDr. Sychra, Ph.D.

Česká republika

 • Ing. Miroslav Čapek, CSc. – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Petr Procházka, Ph.D. – Ústav biologie obratlovců, AV ČR, v. v. i.
 • RNDr. Jan Štefka, Ph.D. – Laboratoř molekulární fylogeneze a evoluce parazitů, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • RNDr. Jana Martinů – Laboratoř molekulární fylogeneze a evoluce parazitů, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Zahraničí

 • Indie – Arun Kumar Saxena - Department of Zoology, Government Raza Postgraduate College, Rampur
 • Jihoafrická republika – Ali Halajian – Department of Biodiversity (Zoology), University of Limpopo
 • Nový Zéland – Ricardo L. Palma – Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
 • Pakistán – Saima Naz – Department of Zoology, University of Karachi
 • Rumunsko – Adam Costica - “Grigore Antipa” National Museum of Natural History
 • Rusko – Oleg O. Tolstenkov – Centre of Parasitology of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences
 • Vietnam – Nguyen Manh Hung – Department of Parasitology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology

Publikační aktivita pracovníků ústavu (dle jednotlivých let)

PŘEHLED VŠECH PUBLIKACÍ FAKULTY FVHE OD ROKU 2006

 

Granty a projekty pracovníků ústavu

Přehled všech grantů na našem ústavu

 

PŘEHLED VŠECH GRANTŮ FAKULTY FVHE OD ROKU 2006

 

Studentské práce řešené na ústavu

Navrhy témat:

 

Závěrečné práce obhájené na našem ústavu

 

PŘEHLED VŠECH REALIZOVANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA VFU BRNO(od roku 2006, vyhledávání dle roku, fakulty a typu práce)  

 

 

 


Webmaster ústavních stránek: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.