Ústav gastronomie

Výuka

informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

 

Výzkum

informace o výzkumných aktivitách ústavu

 

Výukové materiály

Vyuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

 

Fotogalerie 

 


 

Přednosta ústavu

Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

Zástupce přednosty

 -


Sekretariát

Ivana Holubová

 
Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 

Docenti

 Doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

Odborní asistenti

MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.

Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Ing. Jana Doležalová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bohdana Mrňousová, Ph.D. (roz. Janštová) - mateřská dovolená

Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

 

Asistenti

Mgr. Kateřina Dorotíková


Studenti doktorských studijních programů

Mgr. Jan Strejček - 3. ročník

Mgr. Ing. Simona Křepelová - 2. ročník

MVDr. Pavel Groh - 2. ročník

Mgr. Kateřina Dorotíková - 1. ročník


Laboranti

Bc. Roman Daniel

Dagmar Hloušková

Věra Slámová

Mgr. Denisa Svobodová

Marie Šancová

 

Ostatní zaměstnanci

Ludmila Hrdová

Marta Tausová