Ústav hygieny a technologie masa

Foto budovy

 

 ednosta ústavu

 Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

 steinhauserovai@vfu.cz

 +420541562740

 

Sekretariát 
Bc. Kamila Zoufalá 


Profesoři
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 


Docenti
Doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.


Odborní asistenti

Ing. Miroslava Fašiangová, Ph.D. (mateřšká dovolená) 

Ing. Fouad Ali Abdullah Abdullah, Ph.D.

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Ing. František Ježek, Ph.D.

Ing. Bc. Eliška Kabourková, Ph.D.

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

Mgr. Petr Králík, Ph.D.

Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. 

MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.

MVDr. Helena Veselá, Ph.D.

 

Asistenti

MVDr. Zuzana Koutková

 

Projektoví pracovníci

Mgr. Bc. Monika Dufková (projektový pracovník)

 

Studenti doktorských studijních programů

Mgr. Petra Furmančíková

 

Ostatní pracovníci 

Lenka Blatová (laborant, bezp. technik)

Jarmila Gajdová (úklid)

Gabriela Kalinová (laborant)

Lenka Petýrková (laborant)

Věra Roudnická (laborant)

Marie Šulová (laborant)

Zdeněk Trnečka (technolog)

Dana Zemánková (úklid)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            Webmaster: E. Kabourková

Pavilon Profesora Hökla, budova 13 (zobrazit mapu...)