Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

Výuka 
  Informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Výukové materiály ke stažení (*.zip soubory, mpg videa) 

Tento výukový materiál je chráněn autorskými právy; je majetkem Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a je určen výhradně ke studijním účelům. Uživatel nemá právo měnit jeho obsah a užívat části materiálu bez souhlasu autorů. Bezziskové kopírování za účelem studia je však povoleno.

 

OPVK - Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat

 

VETTOX - Veterinární toxikologická databáze


Organizační struktura Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie:


Přednosta ústavu:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA 

Tel.:   +420 54156 2145

Email: vecerekvvfu.cz

 

Zástupce vedoucího ústavu:

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

Tel.:   +420 54156 2773

Email: voslarovaevfu.cz

 

Ústav je aktuálně členěn na:

- oddělení ochrany zvířat, welfare a etologie, vedoucí oddělení Doc.Ing.Eva Voslářová, Ph.D.

- oddělení toxikologie a biochemie, vedoucí oddělení MVDr.Martin Hostovský, Ph.D.

 

Sekretariát

Dita Kožíšková


Zaměstnanci

Profesoři

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph. D.
Docenti

Doc. RNDr.  Iveta Bedáňová, Ph.D.

Doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

 Odborní asistenti

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

MVDr. Zdeňka Hutařová, Ph.D. - MD

MVDr. Taťána Hytychová, Ph.D

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

 Asistenti

MVDr. Michal Kaluža

MVDr. Karel Kovařík

Mgr. Tereza Křivánková

MVDr. Zuzana Machovcová, Ph.D. MD

MUDr. Pavel Piler

MVDr. Dora Satinská

Mgr. Veronika Vojtkovská

MVDr. Martina Volfová, Ph.D. 

 

 Studenti doktorských studijních programů

-prezenční forma:

MVDr. Jana Cahová

MVDr. Nikola Hodkovicová

MVDr. Zuzana Koutková

Mgr. Tereza Křivánková

Mgr. Jaroslav Nádeníček

Mgr. Lucie Pešková

Mgr. Vendula Renčínová

MVDr. Josef Václavík

MVDr. Viola Zentrichová 

- kombinovaná forma:

MVDr. Hana Čaloudová

Ing. Vladimíra Enevová

MVDr. Lívia Chmelová

MVDr. Michal Kaluža

MVDr. Andrea Nečasová

Ing. Marie Procházková

Mgr. Veronika Vojtkovská

 

Ostatní pracovníci

Sabina Adámková

Bohumila Červená

Irena Egerová

Ing. Vladimíra Enevová

Dagmar Hudecová

Bc. Šárka Komárková

Mgr. Marie Kašpárková

Jana Poláchová

Olha Pucalkova

Olga Rotscheinová

Jana Vráblová