Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

 

  

 

 

 

 

 

 

 Yak se chytá yak? No přece do lasa.

 

Kontakt                                 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel

Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno
IČO:62157124, DIČ:29062157124

tel. +420541562651


 

 


Přednosta ústavu
- prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM 
Sekretariát - Jiřina Nosková

 

Výuka
informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

Výzkum
informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

Zaměstnanci

Profesoři

   prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

   prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Docenti 

  doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM   

  doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
 
Odborní asistenti

  Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. 

  Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.

  Mgr. Kateřina Kobelková, Ph.D. 

  MVDr. Ivana Mikulíková, Ph.D.   

  RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.

  MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

  Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

  Ing. František Vitula, Ph.D.

  

Asistenti

MVDr. Nikola Hodkovicová

MVDr. Hana Minářová 

MVDr. Vladimír Piaček

 

Studenti doktorských studiiních programů

               

                     1.ročník

Mgr. Kateřina Zukalová (školitel/školitel-specialista dr. Seidlová/prof. Pikula)

 

                     2.ročník

Mgr. Aneta Kubíčková (školitel doc. Banďouchová) 

Mgr. Monika Němcová (školitel/školitel-specialista prof. Pikula/dr. Seidlová)

MVDr. Michal Přibyl (školitel dr. Baláž)

     

                     3. ročník

MVDr. Tomáš Heger (školitel/školitel-specialista prof. Pikula/ doc. Banďouchová, dr. Seidlová, doc. Zukal) 

 

                     4. ročník

Mgr. Daniela Hlávková (školitel prof. Beklová / školitel-specialista dr. Havelková)

MVDr. Hana Minářová (školitel doc. Palíková)

Mgr. Miroslava Kaňová (školitel doc. Banďouchová)   

 

                     5. ročník 

  Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM  (školitel prof. Pikula)    

  Mgr. Eva Syrová (školitel doc. Palíková)     

  MVDr. Vladimír Piaček (školitel prof. Pikula)

 

 

 

Přerušeno:

MVDr. Lucie Filasová (školitel doc. Palíková) - kombinovaná forma sudia   

Mgr. Petr Linhart (školitel prof. Pikula)

Ing. Pavla Vacová (školitel/školitel-specialista prof. Beklová/dr. Havelková)

 

 

 

 

Ostatní pracovníci

   Ilona Flajzarová

   Ladislava Grečynská

   Alena Halouzková

   Mgr. Daniela Hlávková 

   Jitka Modrová

   Jiřina Nosková

   Irena Staňková

   Ivana Valdová 

   Alena Valiašková

 

   

 

 

Webmaster ústavních stránek: Mgr. Barbora Havelková, Ph.D.