Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

 

Výuka
   informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje

 

Výzkum

   informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

Výukové materiály

Výuka je podpořena v letech 2011-2013 operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

 

Laboratoř pro vyšetřování potravin č. 1660 akreditovaná ČIA


Přednosta ústavu

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

 

 

Zástupce přednosty

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

 

Sekretariát

Marie Míšková

 

Zaměstnanci

Docenti

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Odborní asistenti

Dani Dordević, MSc., Ph.D.

MVDr. Lucia Hodulová, Ph.D. (MD)

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D. (Randulová)

Ing. Martin Král, Ph.D.

Ing. Martina Oštádalová, Ph.D. (MD)

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D


Asistenti

Mgr. Marie Bartlová

Mgr. Simona Ljasovská

Ing. Marie Procházková

 

Studenti doktorských studijních programů


Mgr. Marie Bartlová

MVDr. et Bc. Hana Běhalová

Mgr. Jana Doleželová 

Mgr. Radek Horák

Mgr. Jan Javorský

Ing. Simona Jančíková

Mgr. Simona Ljasovská

Mgr. Ludmila Kalčáková (Luňáková)

 

Laboranti

Gabriela Mazurová

Bc. Aneta Reichová

Vladimír Frýza 

 

Ostatní zaměstananci

Miroslava Koudelková