Ústav výživy zvířat

 

Z důvodu rekonstrukce budovy 15 pracovníci přestěhováni :

 

budovu 19 (Prof. Straková) 

budovu SIC - Děkanát FVHE (H.Šírová)

budovu 14 - 1.p. (Mgr. Křížová, Mgr. Sedláková, MVDr. Štercová, MVDr. Tšponová, Laboratoř)

budovu 25 - (Ing. Všetičková)

 

Výuka

   Seznam předmětů, které ústav zajišťuje (ak. rok 2018 - 2019) (*.doc)
   Okruhy otázek - Výživa a dietetika I. a II.
   Skripta - Výživa a dietetika. II. díl - Výživa přežvýkavců

   Skripta  - Rostlinná produkce

   Přehled monografií

   Přehled vzdělávacích projektů

   2018/2019 Produkce potravinových surovin rostlinného původu - okruhy otázek ke zkoušce

   2018/2019 Výživa zvířat - okruhy otázek ke zkoušce

 

   Literatura a seznam prezentacíVýzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

   Garantové projekty

   Přehled expertních studií

 

Užitné vzory

SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., HERZIG, I., KROUPA, L. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace oleje a krmného glycerolu. Užitný vzor č. 21486, značka spisu 2010-23214. (MSM 6215712402)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 30637, značka spisu 2017-33554. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z celých semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31010, značka spisu 2017-33908. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm kachen na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31532, značka spisu 2018-34553. (NAZV QJ1510136)

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., KAREL, K., KUBISKA, Z. Krmná směs pro výkrm brojlerových kuřat na bázi kombinace sójového a lupinového šrotu z odslupkovaných semen odrůd lupiny bílé (Lupinus albus). Užitný vzor č. 31533, značka spisu 2018-34559. (NAZV QJ1510136)

 

Certifikované metodiky

SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E. Využití lupiny ve výživě drůbeže. VFU Brno 2007. 

STRAKOVÁ, E., SUCHÝ, P., TVRZNÍK, P., LESÁK, J. Zásady výživy Kladrubského koně. VFU Brno 2011.

ZAPLETAL, D., SUCHÝ, P. STRAKOVÁ, E. Technologie výkrmu bažantích kuřat pro produkci masa. VFU Brno 2012.

MARADA, P., PODHRÁZSKÁ, J., DUMBROVSKÝ, M., ŠARAPATKA, B., SUCHÝ, P., STRAKOVÁ, E., VALA, Z., HAVLÍČEK, Z., ERBER, A., CUKOR, J. Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků. MENDELU, 2018.

 
Laboratoř ústavu
 -
Žádost o laboratorní vyšetření (*.pdf)

Multimediální učební texty
Výživa zvířat
Botanika
 
  NutriNET 2015
 
  Kábrtovy dietetické dny 2015
 
 

Za aktualizaci ústavních stránek zodpovídá Hana Šírová.