Ústav veřejného a soudního veterinárního lékařství

Výuka 
  Informace o vyučovaných předmětech, které ústav zabezpečuje (viz podsekce Výuka)

Výzkum
   Informace o výzkumných a badatelských aktivitách ústavu

 

 

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin

 Přednosta ústavu

Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 
Tel.: +420 54156 2500
Email: chloupekp@vfu.cz


Sekretariát

Michaela Červinková
Tel: +420 54156 2501
Email: cervinkovam@vfu.cz


Zaměstnanci

Docenti
Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

 

Odborní asistenti

MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. 

Ing. Kamila Novotná Kružíková, Ph.D.

MVDr. Přemysl Mikula, Ph.D.

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

Mgr. Bc. Veronika Doubková, Ph.D.

MVDr. Mgr. Tomáš Král, Ph.D.

(MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. - MD)

(Mgr. Renata Knoblochová, Ph.D. - MD)

 (MVDr. Mgr. Veronika Zavřelová  - MD)

 

Asistenti

Mgr. Pavla Sehonová

MVDr. Monika Urbanová

MVDr. Tereza Popelková

MVDr. Michaela Rozkydalová

 

Laboranti

Mgr. Lucie Laichmannová


Studenti doktorských studijních programů

- prezenční forma:

MVDr. Zuzana Tšponová

MVDr. Michaela Rozkydalová

MVDr. Tereza Popelková

 

- kombinovaná forma:

MVDr. Monika Urbanová

 

Ostatní pracovníci

Jiřina Urbánková - MD

Dana Skybová

Dana Sirná