Informace o přijímacím řízení

Bakalářský studijní program  Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii


Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2020 

 

 Součástí elektronické přihlášky je:

  • vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a z 1. pololetí 4. ročníku
  • doklad o zaplacení poplatku 500 Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

 

Na adresu děkanátu FVHE (viz níže) zašlete:

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, prosím, doložte co nejdříve po složení maturitní zkoušky (nebo lze donést i k přijímací zkoušce).

 

Adresa:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno


Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379

Kontakt:
Sylva Řezáčová, Tel: +420-54156 2797, e-mail: rezacovas@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů do prvního ročníku studia: 24

 

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.
  • Žádáme uchazeče, aby v rámci svých aktivit nad rámec středoškolské činnosti zasílali pouze kopie dokladů zaměřených do oblasti vzdělávání příslušného studijního programu viz. Podmínky přijímacího řízení.

OKRUHY OTÁZEK, VZOROVÉ OTÁZKY

PŘÍPRAVNÝ KURZ