Informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare


 

Přihláška: pouze ELEKTRONICKÁ FORMA

Termín pro podání přihlášky: do 31. března 2020

Součástí elektronické přihlášky je:

  • doklad o zaplacení poplatku 500 Kč

! Naskenujte jako přílohu elektronické přihlášky !

 

Adresa: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Děkanát Fakulty veterinární hygieny a ekologie

Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

 

Účet Veterinární a farmaceutické univerzity Brno:
ČSOB, č.ú. 154568547/0300, variabilní symbol 22900, konstantní symbol 379 

Kontakt: Sylva Řezáčová, Tel: +420 54156 2797, E-mail: rezacovas@vfu.cz

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU - ZDE -

 

Počet přijímaných studentů: 48

 

  • Do studijního oboru nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním oboru studuje.

 

TÉMATICKÉ OKRUHY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE A DOPORUČENÁ LITERATURA