Studijní obory

Veterinární hygiena a ekologie

 Magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.)

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Bakalářský studijní program - kombinovaná forma (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program (Garant: doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.)

Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program (Garant: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.)

Navazující magisterský studijní program