Rozvrhy, praxe, kontakty

Akademický rok 2019/2020 začíná 1. 9. 2019 a končí 31. 8. 2020

Zimní semestr 2019/2020

Termín Akce
2.9.2019 - 13.9.2019 zápisy do studia
16. 9. 2019 – 13. 12. 2019 výuka (13 týdnů)
16. 12. 2019 – 31. 12. 2019 studijní volno
2. 1. 2020 – 7. 2. 2020 zkouškové období (5 týdnů)
10. 2. 2020 – 14. 2. 2020 zimní prázdniny

 


 

 Letní semestr 2019/2020

 

Termín Akce
17. 2. 2020 – 22. 5. 2020 výuka (14 týdnů)
25. 5. 2020 – 3. 7. 2020 zkouškové období (6 týdnů)
07. 07. 2020 – 31. 08. 2020 letní prázdniny

 

 


 

Organizace výuky v 6. roce studia v programu Veterinární hygiena a ekologie 2019/2020

 

Časový plán blokové výuky v letním semestru

 

Odborné praxe v rámci studia - informační brožura 

 

Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu a počítačovém  programu STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.

 

Kontakty na studenty

Veterinární hygiena a ekologie

Magisterský studijní program

Magisterský studijní program - anglická forma výuky

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program

 

Platnost ročníkových emailových adres je nastavena vždy na akademický rok, tj. od 1. 9. do 31. 8. S každým započatým akademickým rokem bude studentům přidělena adresa vyššího ročníku.