Multimediální pomůcky

Definice: Multimediální učební pomůcka je digitální prostředek, integrující různé formáty dokumentů, resp. dat (např. text, tabulky, animace, obrazy, zvuk, video apod.), zprostředkující  nebo napodubující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku.

MOODLE - e-learning (přihlášení pod heslem)


Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat (2150)

Biologie - 1. ročník, FVHE (mgr., bc.), FVL

 • BIOLOGIE A GENETIKA PRO BAKALÁŘE (OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0287, 2014, autoři: Eva Bártová, Dana Halová, Ivo Papoušek). Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy).
 •  PRŮVODCE PRAKTICKOU VÝUKOU Z BIOLOGIE A GENETIKY (FRVŠ 2278/2011, 2011, autoři: Eva Bártová a Petra Frolková). Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy).
 •  GUIDE TO THE PRACTICAL TEACHING OF BIOLOGY AND GENETICS (FRVŠ 2278/2011, 2011, authors: Eva Bártová and Petra Frolková) - v angličtině. Návody pro praktická cvičení z biologie a genetiky. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy). 
 • MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2011, autor: Eva Bártová). Metody molekulární biologie - princip, návody. (Interaktivní - teorie a úkoly, foto a video galerie, kontrolní otázky, odkazy na animace, testy.

Zoologie - 1. ročník,  FVHE (mgr. , bc.), FVL

 •  ZOOLOGIE PRO VETERINÁRNÍ MEDIKY (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2012, autoři: Oldřich Sychra a kol.) Atlas do zoologie. (Interaktivní - text, fotografie, kresby, internetové propojení).
 •  ZOOLOGIE POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2012, autoři: Oldřich Sychra a kol.) Atlas do zoologie. (Interaktivní - text, fotografie, kresby, internetové propojení).

Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel (2190)

Choroby (nemoci) ryb a včel - 4. ročník. FVL, FVHE (mgr.)

 • CHOROBY VČEL (OPVK CZ.107/2.2.00/07.0165, autoři: Stanislav Navrátil, Zdeněk Klíma, Miroslava Palíková) - choroby včel pro praktické veterinární lékaře a širokou včelařskou veřejnost. (text, hypertext. propojení na fotografie).

Chemie životního prostředí - 1. ročník., FVHE (mgr.)

Cizorodé látky v potravinách - 2. ročník,  FVHE (nav. mgr.)

Ústav výživy zvířat

Výživa hospodářských zvířat (H3HZ, H4HZ) – 1. ročník FVHE (bc.)

 • VÝŽIVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2013, autoři: Lucie Rusníková, Kateřina Karásková). Krmiva, základní rozdělení krmiv, odběr vzorků krmiv, metody zkoušení krmiv, mikroskopie krmiv, pastva, optimalizace krmných směsí. (MOODLE - přihlášení).

Výživa zvířat I a Výživa hospodářských zvířat (H1VD1, V1VD1, H3HZ, H4HZ) – 1. a 2. ročník FVHE, FVL (mgr., bc.)

 • CHEMICKÁ ANALÝZA KRMIV (FRVŠ 1288/2012, 2012, autoři: Eva Štercová, Eva Straková, Lucie Rusníková, Petra Hudečková). Úprava vzorků krmiv pro chemickou analýzu, stanovení obsahu základních živin. (text, foto, video).

Botanika (H3BO, H4BO) – 1. ročník FVHE (bc.)

 • BOTANIKA 2 (OPVK, CZ.107/2.2.00/07.0165, 2014, autoři: Kateřina Karásková, Eva Straková, Pavel Suchý). Úvodní část, rostlinná buňka, rostlinná pletiva, rostlinné orgány, katalog trav, zkušební test. (MOODLE - přihlášení).

Ústav zootechniky a zoohygieny

Zoohygiena (H1ZO, V1ZO) – 3. ročník, FVHE, FVL (mgr.)

Zoohygiena, Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence (H1ZO, V1ZO, H3CV) – 1. a 3. ročník FVHE, FVL (mgr., bc.)

Ústav hygieny a technologie mléka

Chemie a mikrobiologie potravin (H1CP1, H1CP2)
Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody (H3MI1, H3MI2; H4MI1, H4MI2)
3. ročník FVHE (mgr.), 2. ročník FVHE (bc, prezenční a kombinovaná)

Předmět? (H1BA) 1. ročník FVHE (mgr.)

Ústav hygieny a technologie masa

Senzorická analýza potravin - 3. ročník

Hygiena produkce masa – 5. ročník, FVL

Hygiena a technologie ryb – 5. ročník, FVHE/ 1. ročník NavMgr

Prohlídka jatečných zvířat - 5. ročník

Bloková výuka z Hygieny potravin - 6. ročník, FVL

 

Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie

 

Biostatistika - 1. ročník., FVHE, FVL (mgr.)
 • BIOSTATISTIKA (OPVK CZ.107/2.2.00/07.0165, 2010, autoři: Iveta Bedáňová) -  (text - přednášky, cvičení, modelové příklady, test)

Biostatistika – 2. ročník, FVHE (Bc. BKP, Bezpečnost a zdravotní nezávadnost)

 • BIOSTATISTIKA (OPVK CZ.1.07/2.200/28.0287, 2012, autor: Iveta Bedáňová) - multimediální výukový text (přednášky, cvičení, modelové příklady, test)

Statistika a informatika – 1. ročník, FVHE (Bc. OZW)

 • STATISTIKA A INFORMATIKA (2013, autor: Iveta Bedáňová) – multimediální výukový text (přednášky, cvičení, modelové příklady, test)

Ochrana zvířat a welfare – 2. ročník, FVHE, FVL (mgr.), 4. roč. FVHE, nav.mgr. OZW     

Ochrana zvířat, welfare a etologie – FVL a FVHE (mgr.), Bc. OZW, Bc.BKP, nav.mgr. OZW

 • ETOLOGIE PSŮ (IVA VFU FVHE/2390/73, 2015, autoři: Jiří Žák, Eva Voslářová) – multimediální výukový text (text, foto, videa)

Ochrana zvířat a etologie – 2.ročník, FVHE (mgr.), 1. roč. FVHE, Bc. OZW, Bc. BKP

 • ETOLOGIE KONÍ (IVA VFU FVHE/2380/60, 2016, autoři: Zuzana Machovcová, Jana Jozefová) – multimediální výukový text (text, foto, videa)

Záchrana zvířat v extrémních situacích – 2. roč. FVHE, nav.mgr. OZW

Toxikologie - 3. ročník., FVHE, FVL (mgr.)

 • MINAMATA (OPVK CZ.107/2.2.00/07.0165, autoři: Helena Modrá) - dokumentární film popisující otravu rybářů rtutí v japonské zátoce (film)
 • OTRAVA SRN ŘEPKOU (OPVK CZ.107/2.2.00/07.0165, autoři: Helena Modrá) - film popisující otravu srn řepkou. (film)

Biochemie I. a II. – 1. a 2. ročník FVL a FVHE (mgr.)

Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody (H4BL) – 2. ročník FVHE (Bc)

Ústav gastronomie

Biofyzika - 1. ročník, FVHE, FVL

Fyzika - 1. ročník, FVHE

Chemie ( V1CH, H1VC ) - 1. ročník, FVL, FVHE

Matematické základy pro potravinářství (H4MA) - 1. ročník, FVHE (bc - komb)

 • MATEMATICKÉ ZÁKLADY PRO POTRAVINÁŘSTVÍ (OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0287, autor: V Boudný). Teorie - definice, pravidla, vzorce, vzorové příklady, praktické aplikace (MOODLE - přihlášení, zkušební testy).

Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu

Hygiena a technologie vegetabilních produktů (povinně volitelný) - 3. až 5. ročník FVHE (Mgr.)

Skladba a struktura potravin (povinný) - 2. ročník, FVHE (Bc. prezenční a kombinovaná)

 •  SKLADBA A STRUKTURA POTRAVIN (FRVŠ 374/2002, autoři: Tremlová, Štarha, Bretšnajdr, Ondrusz). (text, foto, hypertext. propojení)

Struktura a skladba potravin (povinně volitelný) - od 2. ročníku FVHE(Mgr.)

 • JAK FUNGUJE IMUNOHISTOCHEMIE (OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0063, 2012, autor: Řezáčová Lukášková) – použití imunohistochemických metod v analýze potravin. (text)