Studijní plány

Veterinární hygiena a ekologie

Magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.)

Studijní plány

      Pro postup do 2. roku studia je třeba získat minimálně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia je třeba získat minimálně 100 kreditů

      Pro postup do 4. roku studia je třeba získt minimálně 150 kreditů

      Pro postup do 5. roku stuida je třeba získat minimálně 200 kreditů

      Pro postup do 6. roku studia je třeba získat minimálně 300 kreditů

 

Bezpečnost a kvalita potravin

Bakalářský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Studijní plány

Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

 

Bakalářský studijní program-kombinovaná forma (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Studijní plány

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

      Pro postup do třetího ročníku musí získat nejméně 100 kreditů (včetně těch z prvního ročníku)

 

Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.)

Studijní plány

Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

 

Ochrana zvířat a welfare

Bakalářský studijní program (Garant: doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.)

Studijní plány

      Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

 

Navazující magisterský studijní program (Garant: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA)

Studijní plány

      Pro postup do druhého ročníku musí student získat nejméně 50 kreditů

  

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Bakalářský studijní program (Garant: doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.)

Studijní plány

      Pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů

      Pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů

 

   

Doktorské studium