Zápisy ke studiu a formuláře

Řádná výuka v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno bude zahájena podle platných rozvrhů  21. září 2020

 

Zápisy do jednotlivých roků studia na FVHE se uskuteční podle následujícího rozpisu:

Rok studiaDatumČasMísto
Magisterský studijní program
1. rok studia 24. srpen 2020   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
2. rok studia 14. září 2020   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
3. rok studia 15. září 2020   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
4. rok studia 14. září 2020   13:00 - 15:00 Pavilon prof. Lenfelda
5. rok studia 15. září 2020   13:00 - 15:00 Pavilon prof. Lenfelda
6. rok studia 11. září 2020   9:00 - 12:00 Pavilon prof. Lenfelda
Bakalářský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční forma)
1. rok studia 25. srpen 2020   9:00 - 12:30 poč. cvičebna SIC
2. rok studia 3. září 2020   9:00 - 12:30 poč. cvičebna SIC
3. rok studia 4. září 2020   9:00 - 12:30 poč. cvičebna SIC
Bakalářský studijní program - Ochrana zvířat a welfare
1. rok studia 27. září 2020   9:00 - 12:30 posluchárna budova č. 32
2. rok studia 15. září 2020   9:00 - 12:30 posluchárna budova č. 32
3. rok studia 14. září 2020   9:00 - 12:30 posluchárna budova č. 32
Bakalářský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
1. rok studia 26. srpen 2020  13:00 - 15:00 poč. cvičebna SIC
2. rok studia 10. září 2020  09:00 - 11:00 poč. cvičebna SIC
3. rok studia 10. září 2020  13:00 - 15:00 poč. cvičebna SIC
Navazující magisterský studijní program - Bezpečnost a kvalita potravin
1. rok studia 26. srpen 2020   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
2. rok studia 2. září 2020   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SIC
Navazující magisterský studijní program - Ochrana zvířat a welfare
1. rok studia 25. srpen 2020   9:00 - 12:00 posluchárna prof. Lenfelda
2. rok studia 9. září 2020   9:00 - 12:00 posluchárna prof. Lenfelda
Navazující magisterský studijní program - Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
1. rok studia 26. srpen 2020   9:00 - 12:00 SIC – 2NP/místnost č.212
2. rok studia 8. září 2020   9:00 - 12:00 poč. cvičebna SICU zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • občanský průkaz
  • v případě nespárování platby 210,-Kč ve STAGU za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 42900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Neplatí pro studenty kombinované formy studia. Průkaz Student zůstává v platnosti od 1. roku studia bez dalších poplatků.

  • Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu  a v počítačovém programu STAG s datem vykonání do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých ročníků.

 

Formuláře