Strategický (dlouhodobý) záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FVHE VFU Brno