Spolupráce

Výuka

Spolupráce Fakulty veterinární hygieny a ekologie s jinými organizacemi je zejména v oblasti pedagogické činnosti velmi bohatá a zahrnuje organizace různého typu (státní a privátní) i charakteru (dozorové orgány, výzkumná a diagnostická pracoviště, potravinářské a zemědělské provozy i jiné vysoké školy).

Zejména těsná je spolupráce se Státní veterinární správou ČR a krajskými veterinárními správami. Pracovníci těchto organizací se podílejí jednak na přímé výuce formou přednášek, vedení praktických cvičení nebo seminářů a hodnocení znalostí studentů při zkouškách, zejména státních závěrečných zkouškách. V určité míře se zapojují jako vedoucí – specialisté při realizaci bakalářských a diplomových prací.

Významná je taktéž spolupráce fakulty s Komorou veterinárních lékařů v oblasti optimalizace veterinárního vzdělávání.

V minulých letech FVHE realizovala různé formy spolupráce s řadou výrobních závodů, a to zejména při provádění laboratorních vyšetření produktů a hodnocení jakosti a zdravotní nezávadnosti surovin a hotových potravin. Dále fakulta spolupracovala na řešení technologických a hygienických problémů v některých potravinářských firmách a sledování zdravotního stavu produkčních hospodářství. Některé podniky se přímo podílely na výuce studentů a to jednak umožněním, případně garancí výuky přímo v provozu závodu a jednak účastí na státních závěrečných zkouškách, jako členové zkušebních komisí.


 Spolupráce na národní úrovni

Spolupráce FVHE s českými organizacemi v oblasti výuky

Organizace (celý název) Typ spolupráce
Agritec Šumperk výuka - zpracování bakalářských prací
Agrodružstvo Jevišovice výuka
Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ Brno výuka
Česká zemědělská a potravinářská inspekce výuka v praxi
Český svaz zpracovatelů masa výuka v praxi
Delikan výrobce krmiv praktická výuka
Deratizace Ratajský výuka (přednáška), bakalářské a diplomové práce
Farma Pohořelice - BEGOKON –  třídírna  vajec praktická výuka
Firma Hadač a Zapletal výuka
Gastroform výuka
GLOBUS – hypermarket, Brno praktická výuka
Chemická fakulta VUT Brno výuka
Kaufland Česká republika v.o.s. výuka
Kmotr a.s. Kroměříž výuka
Kostelecké uzeniny, a.s. praktická výuka
Kozí farma, Eva Sedláková, Šošůvka laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy
Krásno MP, a.s. Valašské meziříčí spoluřešitel OP, praktická výuka
KVL ČR výuka – výukové praxe studentů
Líhně Mach Litomyšl výuka
Magistrát města Brna/odbor životního prostředí podpora talentovaných studentů/přednáška
MAKRO Cash & Carry CZ praktická výuka
Masoprofit výuka
Mendelova univerzita Brno výuka
MěVS Praha výuka, výzkum
Mlékárna Jaroměřice n. Rokytnou výuka
Mlékárna Laksyma Nedakonice výuka
Mlékárna Miltra B, Městečko Trnávka výuka
Mlékárna Moravialacto Jihlava výuka
Mlékárna Olma Olomouc výuka
NaturaServis, s.r.o. výuka
Ovčí farma, Josef  Ondruch, Val. Bystřice laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy
PENAM Brno, Rosice, Kroměříž, Znojmo praktická výuka, státní zkoušky
PENAM Pardubice výuka a zpracování bakalářských a diplomových prací
Pfizer Animal Production FVHE řešitel VÚ
Pivovar Černá Hora propojení teorie a praxe
POEX Velké Meziříčí (výroba cukrovinek, balení suchých plodů)  výuka
Potravinářská komora ČR výuka v praxi, profil absolventů
Povodí Moravy, s.p. sledování  a výzkum zdravotního stavu ryb
PROMT Modřice, a.s. praktická výuka
ROBI, Újezd u Brna praktická výuka
Rybníkářství Pohořelice a.s. praktická výuka
SAKO Brno (Spalovna komunálních odpadů) exkurze
Správa CHKO Poodří, Studénka výuka
Sodexo  
Steinhauser,  s r.o. Tišnov praktická výuka v provozu, výukové centrum VFU
SVS Praha výuka, výzkum
SZPI Brno přednášky, účast v komisích pro SZ
Tekro, spol. s.r.o. výuka
Tesco Stores ČR a.s.  výuka
TRUMF Dolní Újezd (výroba koření) praktická výuka
Ústav botaniky a zoologie PřF MU výuka, přednášky v rámci Zookroužku
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský členství v odborné komisi
Váhala a spol. s. r.o., Hustopeče nad Bečvou praktická výuka
Výzkumný ústav sladařský Brno členství v  komisi pro odrůdy sladovnického ječmene
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice výuka
Zoo Lešná výuka
Zoo Olomouc výuka
Zoo Vyškov výuka
ZZN Pelhřimov a.s. výuka

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Spolupráce FVHE se zahraničními organizacemi v oblasti výuky

Organizace (celý název) Typ spolupráce
Veterinární fakulta Lipsko, Německo výuka

 

 

 Výzkum

 

Spolupráce FVHE s českými organizacemi v oblasti výzkumu

Organizace (celý název) Typ spolupráce/partnerství
Agrovýzkum, Rapotín s.r.o. výzkum, odborná spolupráce
A.W. s.r.o. Loštice výzkum, odborná spolupráce
Akademie věd ČR výzkum, odborná spolupráce, odborné konzultace
Asociace veterinárních lékařů odborná spolupráce
Českomoravský svaz zpracovatelů masa výměna informací, odborná spolupráce
Dr. Mikuláš – laboratoř na vyšetřování potravin, Brno výzkum, výuka – řešení bakalářských a diplomových prací
Farma Sivice laboratorní vyšetření
Farma ZED Bořitov laboratorní vyšetření
Farmaceutická fakulta Karlovy Univerzity, Hradec Králové výzkum, odborná spolupráce
Firma Mikrop Čebín, ČR výzkum, odborná spolupráce
Firma Steinhauser s r.o. výuka, odborná spolupráce
Firma Steinhauser s r.o. výuka, výzkum, odborná spolupráce
GLOBUS – hypermarket, Brno výuka, odborná spolupráce, výzkum
Katedra zoologie a ekologie, PřF MU Brno výzkum, konzultace
LF Univerzity Karlovy v Plzni, Ústav histologie a embryologie  výzkum - dizertační práce, odborná spolupráce
Masarykova univerzita, LF, Brno členství ve VR, členství v OR, výzkum, výuka, odborná a organizační spolupráce
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno výzkum, odborná spolupráce
Mendlova univerzita v Brně výzkum, výuka, odborná a organizační spolupráce, projekty U3V
Mlékárna Olešnice výzkum, výuka
Mlékárna RMD Olešnice na Moravě laboratorní vyšetření
Mlékárna Velké Meziříčí laboratorní vyšetření, konzultace
MP Krásno, a.s. Valašské Meziříčí FVHE spoluředitel OP, praktická výuka
Národní museum Praha, zool. oddělení výzkum
Povodí Odry, Ostrava výzkum
PROMT Modřice, a.s. výzkum, výuka, odborná spolupráce
Selekta Pacov výzkum, výuka, odborná spolupráce
Státní veterinární ústav Olomouc výzkum
Státní rostlinolékařská správa odborná spolupráce
Státní veterinární správa ČR výuka, výzkum, odborná spolupráce, organizační spolupráce
Státní zdravotní ústav Brno výzkum, výuka a vedení bakalářů, diplomantů a doktorandů
Státní zdravotní ústav Praha výzkum, odborná spolupráce
Státní veterinární ústav Jihlava výzkum, odborná spolupráce
Státní veterinární ústav Praha výzkum, odborná spolupráce
Tescan  a.s. výzkum
Unicom a.s., Kutná Hora laboratorní vyšetření
UTB Zlín, FT členství ve VR, členství v OR,
Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno výzkum
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR výzkum
UTB Zlín výzkum,  výuka, diplomové práce
Včelpo s r.o. Obora výuka, odborná spolupráce
VŠCHT Praha výzkum
VUCHS Rapotín, pracoviště Pohořelice výzkum
VÚRH JU Vodňany výzkum
VUT v Brně, fakulta strojního inženýrství výzkum, výuka, učební pomůcky
VÚVeL Brno výzkum, výuka, odborná spolupráce, organizační spolupráce
VÚŽV Uhriněves výzkum, grantové projekty
Výzkumný ústav včelařský  odborná spolupráce
Výzkumný ústav živočišné výroby výzkum
Zdravotní ústav Ostrava výzkum
Zoologická zahrada, Brno laboratorní vyšetření, bakalářské a diplomové práce
Zoologická zahrada, Praha výuka, odborná spolupráce
ZP Miroslav, a.s. laboratorní vyšetření
ZP Otice, a.s. laboratorní vyšetření

 

 

Spolupráce FVHE se zahraničními organizacemi v oblasti výzkumu

Země Organizace (celý název) Typ spolupráce/partnerství
Chorvatsko Veterinární univerzita, Zagreb výzkum, odborná spolupráce, organizační spolupráce
Francie Univerzita Limoges, Toxoplasma-Laboratoire de Parasitologie, Limoges výzkum, odborná spolupráce
Itálie University of Naples "Federico II", Department of Pathology, Naples výzkum, odborná spolupráce
University of Padua výzkum, odborná spolupráce
Německo Ludwig-Maximilian-Univ., Mnichov výzkum
Zoologické museum, Dráždany výzkum
Rusko Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Peterburg výzkum
Slovensko Katedra zoologie Univerzity Komenského, Bratislava výzkum
Správa NP Nízke Tatry výzkum
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice výzkum, odborná spolupráce, organizační spolupráce
Ústav zoologie SAV, Bratislava výzkum, konzultace
Virologický ústav SAV, Bratislava výzkum
Slovinsko Zoo Ljubljana výzkum, odborná spolupráce
USA Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville Agricultural Research Center, United States Department of Agriculture výzkum, odborná spolupráce

 

Spolupráce FVHE se zahraničními organizacemi - bilaterální dohody

Země Instituce Bilaterální dohoda od roku Charakter spolupráce
Chorvatsko Josip Juraj Strossmayer University, Osijek 2009 vědecká a pedagogická spolupráce
  University of Zagreb 2009 vědecká a pedagogická spolupráce
Itálie University of Sassari 1997 vědecká a pedagogická spolupráce
  Faculty of Veterinary Medicine, University of Parma   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Německo Faculty of Veterinary Medicine, University Lipsko 1998, novelizace 2006 spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Kosovo University of Pristina   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Polsko Agricultural University in Wroclaw 1997 spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Rakousko University of Graz, Faculty of Natural Sciences 1993 vědecká a pedagogická spolupráce
Rusko The GNU V.M. Gorbatov All-Russian Meat Research Institute of Rosselkhozacademia   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
  The Moscow State Academy Of Veterinary Medicine an Biotechnology named after K.I.Skrjabin   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Rumunsko University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj- Napoca   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Slovensko University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Košice 1993 spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Slovinsko University of Ljubljana, Faculty of Veterinary Medicine 2003 spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů
Turecko Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul   spolupráce ve vědě a výzkumu, vzájemná výměna studentů a učitelů