Vědecká rada


 

Složení vědecké rady (od r. 2018)

 
Předsedkyně
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (děkanka FVHE)

Členové

Interní členové

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. (FVL)

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA (FVL, rektor)

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM (FVHE)

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (FVHE)

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (FVHE)

prof. MVDr. František Treml, CSc. (FVL, předseda AS VFU Brno)

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (FVHE)

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (FVHE)

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. (FVL, děkan)

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. (FVHE)

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (FaF, děkanka)

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. (FVHE)

doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE)

MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. (FVHE, předsedkyně AS FVHE)

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. (FVHE)

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. (FVHE)

MVDr. Josef Kameník, CSc. (FVHE)

 

Externí členové

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. (ŠVPS SR, ústřední ředitel)

prof. Ing. Jozef Golian, Ph.D. (SPU Nitra)

prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. (AF Mendelu Brno)

prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D. (UVLF Košice)

prof. MVDr. Jozef Nagy, Ph.D. (UVLF Košice, prorektor)

prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (Mendelu Brno)

prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (UVLF Košice)

doc. Ing. František Buňka, Ph.D. (UTB Zlín, děkan)

doc. MVDr. Eva Dudriková, Ph.D. (UVLF Košice)

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha, ředitel)

doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. (Mendelu Brno)

doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. (ČZU Praha, VÚŽV Praha)

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. (poslanec, předseda KDU-ČSL)

MVDr. Jiří Bureš (ÚSKVBL Brno, ředitel)

Ing. Martina Klanica (SZPI, ústřední ředitel)

MVDr. Jaroslav Salava (KVS pro Jmkraj, ředitel)

MVDr. Zbyněk Semerád (SVS ČR, ústřední ředitel)

MVDr. Josef Velecký (KVS pro Jmkraj)